W Bazie Ofert pojawiły się 2 nowe parametry związane z liczbą linków wychodzących z portali dostępnych w platformie Linkhouse. Oba oparte są o dane z narzędzia Ahrefs i aktualizowane są co 7 dni – podobnie jak inne parametry portali w ofercie.

 • Ratio Domen In/Out – parametr prezentujący stosunek liczby domen linkujących do portalu (Referring Domains) względem liczby domen do których linkuje dany portal (Linked Domains). Im wyższy tym lepiej.
 • Gęstość Linków Wychodzących – parametr prezentujący stosunek liczby domen, do których linkuje dany portal (Linked Domains) względem liczby jego podstron (Crawled Pages). Im niższy tym lepiej.

Oba powyższe parametry ułatwią wybór portali, które dbają o proporcje (a co za tym idzie „moc”) swoich linków, a ich treść nie opiera się tylko na publikacji artykułów sponsorowanych.

Ratio Domen In/Out w prosty sposób pokazuje czy więcej stron linkuje do danego portalu (wartości powyżej 1) czy to wybrany portal częściej jest „dawcą” linków. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że im wyższa wartość tego parametru tym lepiej. Oczywiście jeśli porównamy 2 serwisy z których jeden ma wartość 2 (2 domeny przychodzące, 1 wychodząca) z takim, który posiada wartość 1 (1000 domen przychodzących, 1000 wychodzących) to sugestia ta staje się mocno dyskusyjna. Dlatego poza podaniem samego parametru, pokazujemy także liczby z których został wyliczony – znaleźć je można w tooltipie i samodzielnie ocenić każdy przypadek:

Ratio Domen In Out dokladne liczby

 

Gęstość Linków Wychodzących to parametr, który ma za zadanie umożliwić szybkie zidentyfikowanie portali, których treść opiera się głównie na publikacji artykułów sponsorowanych. Wysokie wartości tego parametru świadczą o dużej liczbie linków wychodzących (liczonych jako unikalne domeny, a nie same linki) do liczby podstron. Podobnie jak w przypadku Ratio Domen In/Out w tooltipie pokazujemy też liczby, z których wskaźnik został wyliczony.

Wysoka Gestosc Linkow Wychodzacych

Należy przy tym pamiętać, że – zresztą podobnie jak dla każdego innego parametru – jego wartość jest tylko sugestią. Mały, ale merytoryczny, tematyczny blog bogaty w długie materiały linkujące do wielu źródeł będzie posiadał wysoką wartość GLW, nawet jeśli nie został na nim opublikowany żaden tekst sponsorowany. Dlatego wybierając serwisy do publikacji zawsze warto wykorzystać co najmniej kilka kryteriów. O tym jak robić to dobrze dowiesz się więcej z naszych tekstów 9 przydatnych filtrów w panelu Linkhouse oraz Artykuły sponsorowane – jak wybrać portal i maksymalnie wykorzystać publikację.

Gdzie znaleźć nowe parametry?

Nowe wskaźniki znaleźć można przy każdym portalu pod przyciskiem SEO:

Ratio domen in out i gestosc linkow wychodzacych

Można ich użyć także przy filtrowaniu portali. Odpowiednie filtry widoczne są w sekcji Wyszukiwanie zaawansowane (która kilka dni temu doczekała się także solidnego uporządkowania):

Filtry ratio domen i gestosc linkow

 

 

Linkhouse - platforma Content Marketingu i Link Buildingu

ZAŁÓŻ KONTO

Subskrybuj

OTRZYMASZ POWIADOMIENIA O NASZYCH NOWYCH ARTYKUŁACH DROGĄ MAILOWĄ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej jako : „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach, al. Korfantego 2 lok. 840 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634991, NIP: 6342871729, REGON: 365310812 (dalej: „Administrator”),
 2. Kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w pkt. 1 powyżej adresem Administratora lub pod adresem e-mail:[email protected]
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia kontaktu zainicjowanego przez Ciebie poprzez wysłanie formularza tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zawarcia, wykonania i zakończenia umowy zawartej z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy dokonałeś pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Linkhouse,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
  • prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, w szczególności kierowania do Ciebie nowych ofert i propozycji współpracy, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem na podstawie Twojej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • utrzymywanie i poprawy funkcjonowania witryny linkhouse.co, za pośrednictwem której wykonywana jest zawarta z Tobą umowa, w tym administrowanie naszą witryną, wykonywanie operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Administratorem umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej umowy oraz przez okres wymagany przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom posiadającym aktywne konto użytkownika Linkhouse, wyłącznie po zalogowaniu i w ograniczonym zakresie, a ponadto podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w szczególności wszelkim podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, dostawcom usług i narzędzi informatycznych, hostingowych, bankom, dostawcom usług płatniczych, podmiotom zapewniającym usługę prawną, współpracownikom Administratora, przy czym możliwe jest przekazanie danych do państwa trzeciego, w sytuacji gdy, którykolwiek z ww. podmiotów dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania właściwych zabezpieczeń, o których informacja może zostać Pani/Panu udostępniona.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnej, jednak niezbędne dla realizacji zawartej z Tobą umowy cywilnoprawnej, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem niezbędne do otrzymywania materiałów reklamowych i marketingowych – w takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, która jest dobrowolna i w każdym momencie może być przez Ciebie wycofana.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.