Raport CONTENT MARKETING & SEO W E-COMMERCE (możesz pobrać go tutaj) sporządzony przez Senuto to analiza 78 953 artykułów opublikowanych w branży e-commerce. Ten obszerny raport doskonale obrazuje to, jakie działania contentowe sprawdzają się najlepiej, oraz analizuje działania SEO najlepiej radzących sobie na tym polu firm e-commerce. W tym tekście znajdziesz 8 najciekawszych wniosków (a nie było łatwo wybrać!) z raportu, które mogą jasno oddać tendencje i kierunek, w jakim zmierza content i SEO w polskim e-commerce. 

Sklepy internetowe nie są przekonane do działań contentowych 

Z raportu Senuto może wynikać, że firmy działające w branży e-commerce nie są jeszcze do końca przekonane do działań contentowych. Spośród 2067 sklepów, które Senuto wzięło pod uwagę, tworząc swój flagowy raport, ponad 60% nie prowadzi aktywnych działań content marketingowych. 

Czy oznacza to, że pozostałe 38% sklepów świetnie radzi sobie na tym polu? Niekoniecznie oddaje to skala tych działań. 

Te sklepy które prowadzą działania contentowe, w większości prowadzą je na niewielką skalę (mają nie więcej niż 100 artykułów opublikowanych w swoich serwisach i na stronach blogów firmowych). Z raportu Senuto wynika, że jedynie 6% firm prowadzi  działania contentowe na dużą skalę (Senuto na potrzeby raportu przyjęło dużą skalę jako taką powyżej 200 artykułów). 

2,2% ankietowanych firm e-commerce deklaruje bardzo szeroko zakrojoną egzekucję strategii contentowej, mając już ponad 500 artykułów na witrynie. Nie ulega wątpliwości, że przyczynia się do widoczności danej firmy w Google, a poprzez content dane przedsiębiorstwa mogą generować więcej ruchu.

Ale, czy na pewno tak jest?

Dla znaczącej liczby sklepów content nie generuje więcej niż 5% ruchu organicznego

Dla ponad 70% stron, inwestycja w content nie przekłada się bezpośrednio na ruch organiczny w ich witrynach contentowych. Generuje on nie więcej niż 50 wizyt miesięcznie. Jedynie 5,7% sklepów generuje ponad 500 wizyt miesięcznie na podstronach z artykułami. Może to oznaczać,  że niewiele tekstów jest pisanych zgodnie z zasadami, które dyktuje SEO lub nie są dostatecznie wypromowane.

Rozrywka i sztuka to branże, które publikują najwięcej contentu

Średnio najwięcej artykułów (187), przy stosunkowo małej liczbie sklepów (20), publikuje branża artystyczna i rozrywkowa. Co więcej, warty uwagi jest fakt, że średnia długość tekstów w tej branży jest najkrótsza i wynosi niewiele ponad 3,5 tysiąca znaków. Następna na podium, pod względem liczby artykułów, jest branża zdrowie i fitness. Obserwujemy tutaj ciekawe zjawisko – średnia długość tekstu w tej branży jest prawie dwa razy dłuższa niż w branży rozrywkowej. Najdłuższe teksty powstają w branży sportowej, wyprzedzają jednak branżę zdrowotną zaledwie o kilkadziesiąt znaków per tekst

Zdecydowana większość ankietowanych z poszczególnych branży wskazuje jednak na minimalną liczbę znaków, oscylującą wokół 4,5 tysiąca zzs.

Minimalne korelacje pomiędzy długością a liczbą fraz oraz długością tekstu i jego widocznością są na minimalnym poziomie

W raporcie znajdziemy informację, iż w zbadanych TOP 10 sklepach korelacja pomiędzy długością a liczbą fraz jest na minimalnym poziomie. Korelacje są mierzona w skali od -1 do 1. W tym przypadku wyniosła ona 0,18, co oznacza, że choć istnieje korelacja pomiędzy długością a liczbą fraz, jest ona niewielka.  

Jeśli chodzi o powiązanie długości tekstu z jego pozycją w wyszukiwarce – na wykresie widać, że dłuższy tekst może mieć większą widoczność, jednak różnice pomiędzy poszczególnymi tekstami nie są bardzo duże, dlatego można przyjąć, że nie zachodzi znacząca korelacja między długością i widocznością tekstu. 

Średnia długość artykułów sklepów z TOP 10 ruchu na stronie w większości nie spada poniżej 5 000 znaków

Tabela poniżej przedstawia strony, których content generuje najwięcej ruchu (4 na 10 to sklepy farmaceutyczne/apteki). 

Rozbieżności w tabeli są dosyć spore. Najdłuższy artykuł ma ponad 40 tysięcy znaków, ale na tej samej stronie znajdziemy także artykuł, który ma zaledwie 630 znaków. Allegro, które może “pochwalić się” najniższą średnią długością artykułu (“zaledwie” 3599 zzs), w sumie ma niemal 30 milionów znaków w ponad 8 300 tekstach opublikowanych na portalu (w momencie przygotowywania raportu). 

Poniższe dane można naprawdę analizować w kilku perspektywach i wariantach – nie ma jednak złotego środka. 

E-commerce przeważnie stawia na bardzo krótkie teksty, ale nie skreśla długich form

Stosunkowo krótkie teksty cieszą się największym powodzeniem. Na pierwszym miejscu znajdują się teksty do 2 tys. znaków. Skąd może wziąć się popularność takich tekstów? Powodów jest kilka. Przede wszystkim, takie teksty produkuje się często szybciej (i taniej) niż długie formy wypowiedzi. Jeżeli do napisania jest kilkaset tekstów, różnica kilku tysięcy znaków per tekst może zrobić różnicę w cenie ich wykonania i terminach publikacji. 

Dodatkowo, niektóre treści w e-commerce nie tyle wymagają krótkich form, co krótkie formy potrafią wyczerpać temat i często nie ma sensu pisać dłuższych form “na siłę”. 

Teksty na 3 – 4 tys. także są często publikowane – raport Senuto wskazuje na ponad 10 tysięcy tego typu treści w sklepach e-commerce. Dużą popularnością cieszą się również długie teksty – powyżej 10 tysięcy zzs. W tym wypadku, łatwiej jest uzyskać swoje cele biznesowe poprzez np. odpowiednie natężenie fraz kluczowych w danym wpisie i pokrycie wszystkich jego właściwości 

Warto zawsze wziąć pod uwagę kilka kwestii: jak rozbudowane są nasze usługi, na jakie frazy chcemy się pozycjonować i jak wygląda to z perspektywy konkurencji. Jeżeli konkurencja w ogóle nie inwestuje w content, pojawia się  bardzo atrakcyjna nisza do rozsądnego zagospodarowania.

Większość znaczników meta title i meta description to przyimki, zaimki lub przysłówki

Znaczniki meta title przeważnie nie są zbyt długie. Te wybierane przez sklepy internetowe, zawarte w raporcie Senuto, charakteryzują się nie tylko małą liczbą znaków, ale także przynależnością do takich grup części mowy jak przyimki, zaimki czy przysłówki. Podobna sytuacja ma miejsce z meta description. Rzeczowniki czy czasowniki zostały zdominowane przez wymienione wyżej części mowy. Oczywiście, ma to swoją genezę w popularności danych fraz w wynikach wyszukiwania – często tego typu wyniki rozpoczynają się właśnie od słów takich jak “Jak”, “Co” lub “Czy”.

meta title

meta description

Duża część tekstów nie jest pisana zgodnie z wytycznymi SEO

Biorąc pod uwagę jeden z najistotniejszych aspektów widoczności i mierników sukcesu – miesięczny ruch na stronie, widać wyraźnie, że teksty nie są pisane zgodnie z wytycznymi SEO. Podobnie jest z liczbą fraz. Większość artykułów zyskała widoczność na mniej niż 10 fraz.

W e-commerce ważne jest nie tylko to, by zapełnić stronę contentem, ale także odpowiednio to optymalizować. Sam content nie przyniesie efektów, jeżeli nie będzie pisany wedle odpowiednich wytycznych i z zachowaniem celów biznesowych.

Podsumowanie

Raport Senuto doskonale obrazuje tendencje content marketingowe w polskim e-commerce. Cieszy fakt, że coraz więcej podmiotów zauważa potrzebę inwestowania w działania marketingu treści. Choć cała branża ma jeszcze sporo do odrobienia, to kształt działań contentowych idzie w dobrą stronę. 

Linkhouse - platforma Content Marketingu i Link Buildingu

ZAŁÓŻ KONTO

Subskrybuj

OTRZYMASZ POWIADOMIENIA O NASZYCH NOWYCH ARTYKUŁACH DROGĄ MAILOWĄ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej jako : „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach, al. Korfantego 2 lok. 840 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634991, NIP: 6342871729, REGON: 365310812 (dalej: „Administrator”),
 2. Kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w pkt. 1 powyżej adresem Administratora lub pod adresem e-mail:[email protected]
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia kontaktu zainicjowanego przez Ciebie poprzez wysłanie formularza tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zawarcia, wykonania i zakończenia umowy zawartej z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy dokonałeś pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Linkhouse,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
  • prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, w szczególności kierowania do Ciebie nowych ofert i propozycji współpracy, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem na podstawie Twojej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • utrzymywanie i poprawy funkcjonowania witryny linkhouse.co, za pośrednictwem której wykonywana jest zawarta z Tobą umowa, w tym administrowanie naszą witryną, wykonywanie operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Administratorem umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej umowy oraz przez okres wymagany przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom posiadającym aktywne konto użytkownika Linkhouse, wyłącznie po zalogowaniu i w ograniczonym zakresie, a ponadto podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w szczególności wszelkim podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, dostawcom usług i narzędzi informatycznych, hostingowych, bankom, dostawcom usług płatniczych, podmiotom zapewniającym usługę prawną, współpracownikom Administratora, przy czym możliwe jest przekazanie danych do państwa trzeciego, w sytuacji gdy, którykolwiek z ww. podmiotów dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania właściwych zabezpieczeń, o których informacja może zostać Pani/Panu udostępniona.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnej, jednak niezbędne dla realizacji zawartej z Tobą umowy cywilnoprawnej, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem niezbędne do otrzymywania materiałów reklamowych i marketingowych – w takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, która jest dobrowolna i w każdym momencie może być przez Ciebie wycofana.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.