Co to jest przechwytywanie domen?

Przechwytywanie domen to ponowna rejestracja domeny, która nie została opłacona (przedłużona) przez dotychczasowego właściciela. Skoro to po prostu rejestracja domeny, dlaczego potrzebna jest do tego specjalna usługa? Przecież każdy może zarejestrować domenę korzystając z usług jednego z kilkudziesięciu rejestratorów domen współpracujących z NASK – czyli instytucji zarządzającej rejestrem polskich domen.

Jak wygląda cykl życia domeny .pl

Domenę .pl można zarejestrować na dowolny okres od 1 do 10 lat. Po upływie okresu rejestracji, jeżeli dotychczasowy właściciel nie przedłużył okres rejestracji domena przechodzi w status BLOCKED. To 30 dniowy okres wygasania, w trakcie którego właściciel nadal może dokonać jej przedłużenia (w tym momencie przedłużenie jest już nieco droższe). Po upływie 30 dni domena zostaje uwolniona i każdy znowu może ją zarejestrować.

Oczywiście na najatrakcyjniejsze domeny (czy to pod kątem nazwy, historii czy parametrów SEO) jest wielu chętnych. I tutaj właśnie pojawiają się usługi przechwytywania domen. Zlecone do przechwycenia domeny są zarejestrowane w ciągu milisekund od wygaśnięcia, czyli praktycznie niemożliwe do zdobycia przez “ręczną” rejestrację.

Test skuteczności przechwytywania domen

Jak sprawdzić skuteczność przechwytywania domen? Zlecając te same domeny do przechwycenia w różnych serwisach. Właśnie tak zrobiliśmy w naszym teście przeprowadzonym w dniach 23 października do 2 listopada 2020. 

Wybraliśmy 183 domeny, których okres wygasania przypadał w tym czasie i następnie dodaliśmy do przechwycenia w Aftermarket, Premium i… Linkhouse. W znakomitej większości były to domeny .pl, było też kilka domen drugiego poziomu, m.in. edu.pl czy net.pl. 

Jak wyglądają wyniki?

PRZECHWYTYWANIE DOMEN - Linkhouse

5 spośród 183 domen czyli 2,73% zostało przechwycone przez innych usługodawców. Wedle naszej wiedzy, w czasie przeprowadzania testu jednak nikt poza 3 wspomnianymi wyżej firmami nie świadczył publicznie dostępnej usługi przechwytywania.

Na trzecim miejscu uplasowało się Premium, w którym udało się przechwycić 19 domen (10,38%). Premium jako jedyne oferuje 2 warianty przechwytywania – tryb normalny i light. Na potrzeby testu wybraliśmy droższy wariant normalny.

Drugie miejsce z 57 przechwyconymi domenami zajmuje Aftermarket.

Na pierwszym miejscu z prawie dwukrotnie większą liczbą przechwyceń – 102 domen (55,74%) melduje się Linkhouse ze swoją zupełnie nową usługą. Wynik, który nas bardzo cieszy i który w przyszłości będziemy chcieli jeszcze poprawić. 

Jak wybrać domeny do przechwycenia?

Skuteczność przechwytywania jest kluczowa, ale widzimy wiele obszarów do poprawy na etapie wyboru domen do przechwycenia.

Każdy z rejestratorów oferujących przechwytywanie domen zapewnia dostęp do katalogu wygasających domen. Oprócz listy domen można w nim znaleźć także różne parametry ułatwiające wybór. 

W Linkhouse położyliśmy szczególny nacisk na parametry SEO domen. Jako jedyni dostarczamy z poziomu panelu parametry z Ahrefs oraz Senuto. Prezentujemy także aktualne dane z Majestic.

Wśród parametrów dostępnych w katalogu wygasających domen, znaleźć można m.in.:

 • Domain Rating z Ahrefs
 • Liczba domen linkujących (w tym osobno domen linkujących follow) i linków ogółem
 • Trust Flow i Citation Flow z Majestic
 • Organic Traffic i liczba słów kluczowych z Ahrefs
 • Widoczność i liczba słów w Top10 z Senuto
 • Informację o obecności i ilości “spamowych anchorów” – takich, które najczęściej pojawiają się w profilu linkowym zaspamowanych domen

Filtry katalogu domen wygasających - Linkhouse

Oczywiście całość lub wyfiltrowaną część bazy domen wygasających można wyeksportować i w celu wybrania najatrakcyjniejszych poddać obróbce w dowolnych narzędziach.

Gdzie zlecić i ile kosztuje przechwycenie domeny?

W Polsce standardem jest płatność tylko za skuteczne przechwycenie domeny. Usługę odpłatnego przechwytywania domen świadczą tylko 3 firmy. W przypadku skutecznego przechwycenia domeny, na którą nie było innych chętnych ceny wyglądają następująco:

 • Linkhouse – 40 PLN netto
 • Aftermarket – 40 PLN netto
 • Premium.pl – 49 PLN netto w normalnym trybie

Jeżeli więcej osób zleci w tej samej firmie przechwycenie danej domeny trafia ona na aukcję. Tutaj cena zależy już tylko od ofert uczestników aukcji. 

Niezależnie czy domenę uda się kupić na aukcji czy bez niej, koszt ponosi tylko osoba do której ostatecznie trafia domena. Nieskuteczne przechwycenie nic nie kosztuje, podobnie jak udział w przegranej aukcji. Z tego powodu nic nie stoi na przeszkodzie zlecaniu przechwycenia tej samej domeny w każdej z 3 wspomnianych firm. W ten sposób maksymalizujesz szanse zdobycia interesującej Cię domeny.

Linkhouse - platforma Content Marketingu i Link Buildingu

ZAŁÓŻ KONTO

Subskrybuj

OTRZYMASZ POWIADOMIENIA O NASZYCH NOWYCH ARTYKUŁACH DROGĄ MAILOWĄ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej jako : „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach, , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940617, NIP: 6342871729, REGON: 365310812 (dalej: „Administrator”),
 2. Kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w pkt. 1 powyżej adresem Administratora lub pod adresem e-mail:[email protected]
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia kontaktu zainicjowanego przez Ciebie poprzez wysłanie formularza tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zawarcia, wykonania i zakończenia umowy zawartej z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy dokonałeś pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Linkhouse,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
  • prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, w szczególności kierowania do Ciebie nowych ofert i propozycji współpracy, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem na podstawie Twojej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • utrzymywanie i poprawy funkcjonowania witryny linkhouse.co, za pośrednictwem której wykonywana jest zawarta z Tobą umowa, w tym administrowanie naszą witryną, wykonywanie operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Administratorem umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej umowy oraz przez okres wymagany przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom posiadającym aktywne konto użytkownika Linkhouse, wyłącznie po zalogowaniu i w ograniczonym zakresie, a ponadto podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w szczególności wszelkim podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, dostawcom usług i narzędzi informatycznych, hostingowych, bankom, dostawcom usług płatniczych, podmiotom zapewniającym usługę prawną, współpracownikom Administratora, przy czym możliwe jest przekazanie danych do państwa trzeciego, w sytuacji gdy, którykolwiek z ww. podmiotów dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania właściwych zabezpieczeń, o których informacja może zostać Pani/Panu udostępniona.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnej, jednak niezbędne dla realizacji zawartej z Tobą umowy cywilnoprawnej, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem niezbędne do otrzymywania materiałów reklamowych i marketingowych – w takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, która jest dobrowolna i w każdym momencie może być przez Ciebie wycofana.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.