Nie ustajemy w dodawaniu nowych funkcji i filtrów do platformy Linkhouse! Już od dzisiaj, Wydawcy mogą określić Grupy docelowe swoich portali, a Reklamodawcy – filtrować według interesującego ich podziału demograficznego. 

Jak działa nowa funkcja w Linkhouse, jak mogą korzystać z niej Reklamodawcy, a jak Wydawcy mogą uzupełnić dodatkowe informacje? 

Czym jest filtr Grupa docelowa?

Reklamodawcy często szukają publikacji na portalach, które trafiają do konkretnej grupy docelowej, aby lepiej dobrać treści i zwiększyć zasięg w gronie klientów, na których najbardziej zależy im z biznesowego punktu widzenia.

Dzięki nowemu filtrowi w panelu Linkhouse, będzie można zaznaczać zainteresowanie ofertami portali, które skupiają wokół siebie jedną z poniższych grup docelowych:

 • Przedsiębiorcy
 • Kobiety
 • Mężczyźni
 • Młodzież
 • Seniorzy
 • Mieszkańcy dużych miast
 • Mieszkańcy średnich miast
 • Mieszkańcy małych miast
 • Mieszkańcy wsi
 • Zamożni

Możliwe jest jednoczesne zaznaczenie kilku grup docelowych (np. Przedsiębiorcy, Kobiety i Mieszkańcy dużych miast).

Gdzie znaleźć filtr Grupa docelowa?

Filtrowanie według grup docelowych można znaleźć w panelu Bazy Ofert, jako jedna z możliwych opcji zawężania listy portali. 

Po ustawieniu wszystkich pożądanych filtrów, wygenerowana zostanie lista ofert spełniających kryteria. Dane dotyczące grup docelowych znajdują się w sekcji Szczegóły dla każdego portalu.   

Jak Wydawca może dodać Grupę docelową? 

Uzupełnienie informacji o grupie docelowej jest proste zarówno w przypadku dodawania nowej strony do Bazy Ofert, jak i edycji już dodanej strony.

 

Jeśli strona zostanie określona jako portal lokalny, pojawi się opcja wyboru miasta. Dane o wielkościach miast Linkhouse pobiera z API, dlatego do danego miasta od razu automatycznie przyporządkowana jest Grupa docelowa, na przykład:

 • Katowice -> Mieszkańcy dużych miast
 • Chełmno -> Mieszkańcy małych miast
 • Michałowice -> Mieszkańcy wsi

Istnieje możliwość określenia więcej niż jednej grupy. Grupy docelowe można także określać dla portali innych niż lokalne. Linkhouse dodatkowo weryfikuje poprawność grup i dopasowuje inne typy ręcznie. 

_____

Mamy nadzieję, że nowe możliwości w Bazie Ofert Linkhouse spełnią Wasze oczekiwania i pozwolą Wam wyszukiwać jeszcze lepsze portale z naszej bazy już ponad 30 tysięcy stron! 🙂

 

Linkhouse - platforma Content Marketingu i Link Buildingu

ZAŁÓŻ KONTO
Kinga Edwards

Subskrybuj

OTRZYMASZ POWIADOMIENIA O NASZYCH NOWYCH ARTYKUŁACH DROGĄ MAILOWĄ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej jako : „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach, al. Korfantego 2 lok. 840 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634991, NIP: 6342871729, REGON: 365310812 (dalej: „Administrator”),
 2. Kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w pkt. 1 powyżej adresem Administratora lub pod adresem e-mail:[email protected]
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia kontaktu zainicjowanego przez Ciebie poprzez wysłanie formularza tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zawarcia, wykonania i zakończenia umowy zawartej z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy dokonałeś pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Linkhouse,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
  • prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, w szczególności kierowania do Ciebie nowych ofert i propozycji współpracy, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem na podstawie Twojej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • utrzymywanie i poprawy funkcjonowania witryny linkhouse.co, za pośrednictwem której wykonywana jest zawarta z Tobą umowa, w tym administrowanie naszą witryną, wykonywanie operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Administratorem umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej umowy oraz przez okres wymagany przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom posiadającym aktywne konto użytkownika Linkhouse, wyłącznie po zalogowaniu i w ograniczonym zakresie, a ponadto podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w szczególności wszelkim podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, dostawcom usług i narzędzi informatycznych, hostingowych, bankom, dostawcom usług płatniczych, podmiotom zapewniającym usługę prawną, współpracownikom Administratora, przy czym możliwe jest przekazanie danych do państwa trzeciego, w sytuacji gdy, którykolwiek z ww. podmiotów dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania właściwych zabezpieczeń, o których informacja może zostać Pani/Panu udostępniona.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnej, jednak niezbędne dla realizacji zawartej z Tobą umowy cywilnoprawnej, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem niezbędne do otrzymywania materiałów reklamowych i marketingowych – w takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, która jest dobrowolna i w każdym momencie może być przez Ciebie wycofana.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.