Wystawiasz za pośrednictwem Linkhouse nawet kilkadziesiąt stron i chcesz zmodyfikować ceny niektórych swoich ofert (lub wszystkich z nich)? Nie musisz robić tego ręcznie. Od dzisiaj, wszystkich Wydawców zapraszamy do korzystania z nowej funkcji Linkhouse: grupowego zarządzania cenami ofert w panelu. 

Czym jest Grupowe zarządzanie cenami ofert?

Moduł umożliwia szybką i sprawną aktualizację cen ofert na platformie Linkhouse. Do tej pory, hurtowe zmiany w cenach ofert nie były możliwe, ale wychodząc na przeciw wymaganiom naszych klientów, wprowadziliśmy taką aktualizację do systemu. 

Jak korzystać z funkcji Grupowe zarządzanie cenami ofert? 

Nowa funkcja dostępna jest w widoku Wydawca -> Moje Strony. Nowa funkcja ukryta jest pod zielonym przyciskiem. 

Po jego wciśnięciu, Wydawca zostanie przeniesiony do kolejnego modułu. 

W tym miejscu można wybrać rodzaj oferty, której ceny będą zmienione (Artykuły sponsorowane, linki w istniejących artykułach, linki reklamowe, domeny lub przekierowania). Nie ma możliwości ściągnięcia wszystkich ofert każdego rodzaju  w jednym pliku.

Po wybraniu odpowiedniej opcji, można pobrać plik z wybranym rodzajem oferty. Plik to arkusz XLSX, który swobodnie można edytować we własnym zakresie. 

Dodatkowo, można zadecydować, czy pobrane mają być jedynie aktywne oferty, czy wszystkie oferty dodane przez Wydawcę do panelu.

Praca na pliku XLSX

Plik zawiera wszystkie dane o Twoich ofertach, jednak w tym kroku edytujesz jedną kolumnę – CENA. 

Możesz edytować cenę dla wszystkich lub wyłącznie wybranych ofert. Pamiętaj o formacie liczbowym (0000.00), aby odpowiednio zapisać dane.

Jeżeli udało Ci się już podmienić wszystkie pożądane ceny, zapisz plik i wgraj go z powrotem do panelu Linkhouse poprzez opcję Wgrywanie pliku -> Dodaj plik. Możesz dodać plik z rozszerzeniem XLSX lub XLS. 

Po poprawnym wgraniu pliku, wystarczy zapisać zmiany poprzez wciśnięcie przycisku “Zapisz zmiany w cenach”. Po zapisaniu i naciśnięciu “Liczba zmienionych cen ofert” pojawi się potwierdzenie wraz z ID zmodyfikowanych ofert.

_____

Mamy nadzieję, że to proste usprawnienie ułatwi Waszą codzienną pracę!

Linkhouse - platforma Content Marketingu i Link Buildingu

ZAŁÓŻ KONTO
Kinga Edwards

Subskrybuj

OTRZYMASZ POWIADOMIENIA O NASZYCH NOWYCH ARTYKUŁACH DROGĄ MAILOWĄ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej jako : „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach, al. Korfantego 2 lok. 840 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634991, NIP: 6342871729, REGON: 365310812 (dalej: „Administrator”),
 2. Kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w pkt. 1 powyżej adresem Administratora lub pod adresem e-mail:[email protected]
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia kontaktu zainicjowanego przez Ciebie poprzez wysłanie formularza tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zawarcia, wykonania i zakończenia umowy zawartej z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy dokonałeś pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Linkhouse,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
  • prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, w szczególności kierowania do Ciebie nowych ofert i propozycji współpracy, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem na podstawie Twojej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • utrzymywanie i poprawy funkcjonowania witryny linkhouse.co, za pośrednictwem której wykonywana jest zawarta z Tobą umowa, w tym administrowanie naszą witryną, wykonywanie operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Administratorem umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej umowy oraz przez okres wymagany przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom posiadającym aktywne konto użytkownika Linkhouse, wyłącznie po zalogowaniu i w ograniczonym zakresie, a ponadto podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w szczególności wszelkim podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, dostawcom usług i narzędzi informatycznych, hostingowych, bankom, dostawcom usług płatniczych, podmiotom zapewniającym usługę prawną, współpracownikom Administratora, przy czym możliwe jest przekazanie danych do państwa trzeciego, w sytuacji gdy, którykolwiek z ww. podmiotów dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania właściwych zabezpieczeń, o których informacja może zostać Pani/Panu udostępniona.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnej, jednak niezbędne dla realizacji zawartej z Tobą umowy cywilnoprawnej, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem niezbędne do otrzymywania materiałów reklamowych i marketingowych – w takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, która jest dobrowolna i w każdym momencie może być przez Ciebie wycofana.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.