Nie próżnujemy! Nadejście wiosny w Linkhouse to też nadejście nowych, innowacyjnych funkcji. Tym razem wprowadziliśmy nowości w zamówieniach: funkcję sugerowania alternatywnych stron.

O co chodzi w funkcji sugerowania alternatywnych stron? 

Do tej pory, jeżeli Twoja publikacja została odrzucona przez Wydawcę, do wyboru było kilka opcji: całkowite zrezygnowanie z publikacji i zwrot pieniędzy na saldo w aplikacji, wyszukanie publikacji zastępczych we własnym zakresie, lub kontakt z BOK w celu dobrania odpowiednich stron na zastępstwo.

Dzięki nowej funkcji automatyzujemy proces wyszukiwania zastępczych miejsc na publikację!

To idealna funkcja dla osób, które:

 • dysponują wolnymi środkami w portfelu Linkhouse i nie wiedzą, w jaki sposób efektywnie je wydać
 • nie posiadają wystarczającej wiedzy o parametrach SEO w stopniu umożliwiającym im dokładne i idealne dopasowanie portali we własnym zakresie
 • nie mają czasu na długie sprawdzanie i szukanie zamienników, dlatego podstawowy dobór podobnych stron bardzo im pomoże

Jak działa funkcja sugerowania alternatywnych stron?

Jeśli Wydawca odrzucił Twoją publikację, niezależnie od powodu, to w szczegółach Twojego zlecenia wyświetli się przycisk Propozycje Podobnych Stron. Po jego naciśnięciu, otrzymasz listę kilkunastu portali, które dobierane są na podstawie wybranych przez Ciebie wytycznych dla pierwotnego zlecenia. 

Stopień podobieństwa oznaczamy od 1 do 10, gdzie 1 oznacza najbardziej podobną stronę pod względem parametrów, a dalsze miejsca nadal pokrywają się w pewnym, ale mniejszym, stopniu, z wybranymi przez Ciebie preferencjami. 

Jakie kryteria bierzemy pod uwagę w przypadku dobierania podobnych stron? 

Kryteria wspólne dla wszystkich kroków to:

 • Wykluczone strony zakupione w Linkhouse dla domeny z wytycznych,
 • Wykluczone ref domains z Ahrefs dla domeny z wytycznych*
 • Język strony musi być zgodny,
 • Parametr linków musi być zgodny (follow/nofollow),
 • Maksymalna liczba linków musi pozwalać na dodanie liczby linków z wytycznych,
 • Typ oferty musi być zgodny.

* – pobieramy 2000 najlepszych ref domains z powodów ograniczeń API

Wytłumaczenie wszystkich kryteriów dostępne jest po naciśnięciu niebieskiego przycisku “W jaki sposób dobieramy propozycje”. Dodatkowo bierzemy pod uwagę cenę publikacji, wahania Trust Flow i Domain Rating, ruch oraz kategorię tematyczną.

Ile to kosztuje i czy muszę z tego korzystać?

Korzystanie z funkcji sugerowania alternatywnych stron jest całkowicie bezpłatne, a taka opcja odblokuje się po odrzuceniu zamówienia przez wybranego Wydawcę. 

Nawet, jeżeli wykorzystujesz tę funkcję, nie obliguje Cię to do płatności i konieczności wyboru miejsc, dobranych przez system na platformie Linkhouse.

Mamy nadzieję, że nowa funkcja przypadnie Ci do gustu, oszczędzi sporo czasu i zautomatyzuje zadania i procesy dla Twojego biznesu. Zdecydowanie polecamy przyjrzeć się naszej propozycji i zapraszamy do pozostawienia informacji zwrotnej o nowej funkcji! 🙂

Linkhouse - platforma Content Marketingu i Link Buildingu

ZAŁÓŻ KONTO
Kinga Edwards

Subskrybuj

OTRZYMASZ POWIADOMIENIA O NASZYCH NOWYCH ARTYKUŁACH DROGĄ MAILOWĄ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej jako : „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach, al. Korfantego 2 lok. 840 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634991, NIP: 6342871729, REGON: 365310812 (dalej: „Administrator”),
 2. Kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w pkt. 1 powyżej adresem Administratora lub pod adresem e-mail:[email protected]
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia kontaktu zainicjowanego przez Ciebie poprzez wysłanie formularza tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zawarcia, wykonania i zakończenia umowy zawartej z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy dokonałeś pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Linkhouse,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
  • prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, w szczególności kierowania do Ciebie nowych ofert i propozycji współpracy, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem na podstawie Twojej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • utrzymywanie i poprawy funkcjonowania witryny linkhouse.co, za pośrednictwem której wykonywana jest zawarta z Tobą umowa, w tym administrowanie naszą witryną, wykonywanie operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Administratorem umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej umowy oraz przez okres wymagany przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom posiadającym aktywne konto użytkownika Linkhouse, wyłącznie po zalogowaniu i w ograniczonym zakresie, a ponadto podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w szczególności wszelkim podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, dostawcom usług i narzędzi informatycznych, hostingowych, bankom, dostawcom usług płatniczych, podmiotom zapewniającym usługę prawną, współpracownikom Administratora, przy czym możliwe jest przekazanie danych do państwa trzeciego, w sytuacji gdy, którykolwiek z ww. podmiotów dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania właściwych zabezpieczeń, o których informacja może zostać Pani/Panu udostępniona.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnej, jednak niezbędne dla realizacji zawartej z Tobą umowy cywilnoprawnej, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem niezbędne do otrzymywania materiałów reklamowych i marketingowych – w takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, która jest dobrowolna i w każdym momencie może być przez Ciebie wycofana.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.