Na temat content marketingu poja­wia się wiele arty­ku­łów czy webi­na­rów. Czym tak wła­ści­wie jest con­tent mar­ke­ting? Jak two­rzyć content, żeby ten rodzaj mar­ke­tingu się spraw­dzał? Jak linkować strony w swoich treściach, aby było to skuteczne? Posta­ramy się odpo­wie­dzieć na te nur­tu­jące pyta­nia. 

Co to jest con­tent mar­ke­ting i jak go tworzyć?

Con­tent, czyli treść. Mar­ke­ting tre­ści prosto rozu­miany ozna­cza two­rze­nie i dys­try­bu­cję tre­ści w taki spo­sób by speł­niał on cele bizne­sowe. Zaj­mu­jąc się mar­ke­tingiem tre­ści trzeba pamię­tać nie tylko o tym, co dys­try­bu­ujemy, ale także dla kogo. Dobór odpo­wied­niej grupy doce­lo­wej to duża część suk­cesu publi­ko­wa­nych tre­ści. Także spo­sób w jaki two­rzymy treści jest klu­czowy w kwe­stii odpo­wied­niego zro­zu­mie­nia ich przez odbior­ców. Tekst powi­nien być przej­rzy­sty i pisany pro­sty języ­kiem. Nie ma sensu udo­wad­niać czy­tel­ni­kowi jak bar­dzo znasz żar­gon branży. Jeżeli on jest spoza niej, naj­praw­do­po­dob­niej nie zro­zu­mie połowy tek­stu. Publi­ko­wane tre­ści nie powinny być także za dłu­gie. Tu znaj­duje zasto­so­wa­nie dobrze nam wszyst­kim znana zasada: krótko, zwięźle i na temat. Jednak pamiętaj: krótko ale nie zbyt krótko. Trzeba znaleźć złoty środek. 

Link building to nie wszystko, ważny jest ruch

Wiele specjalistów SEO jest zgodnych w jednej kwestii – to właśnie ruch na stronie powoduje, że klient zarabia, nie same linki. Jak zadbać by ruch na stronie linkowanie szło w parze, umożliwiając tym samym zarabianie?

Kontakty są w tej kwestii bardzo ważne. Specjalista SEO musi znać kogoś z redakcji bądź działu odpowiedzialnego za publikację na danych stronach. Następnym etapem jest przygotowanie treści na jak najwyższym poziomie, łączącej tematykę strony na której będzie publikowana oraz Twojej – linkowanej. To już robota dla content marketera. Można także spojrzeć na szukanie partnerów pod innym kątem. Warto publikować treści na stronach, które mają podobną grupę docelową ale niekoniecznie tę samą tematykę. Takie działania także przynoszą dobre efekty. 

Linki, czyli jak pod­krę­cić treść

Nie oszu­kujmy się, SEO to pod­stawa uda­nego con­tent mar­ke­tingu. Linki są dość mocno powią­zane ze sku­tecz­nym pozy­cjo­no­wa­niem. Co zrobić, aby linkowanie okazało się dobrym posunięciem, zwiększającym ruch na stronie?

Po pierwsze nie można przesadzać. Jeżeli w każdym paragrafie znajdzie się odnośnik do danej strony, po trzecim przekierowaniu użytkownik się podda i nie będzie dalej klikał w linki. Niezależnie od długości warto ograniczyć się do jednego odnośnika. Dobrze jeśli podlinkujesz go pod CTA. Możesz także zróżnicować odnośniki, kilka tekstów z podlinkowanym CTA a inne ze słowami kluczowymi. Jeśli Twój tekst nie zawiera wezwań do działania i linkujesz odnośnik np. do blogposta ze statystykami, pamiętaj by było to spójne i warte wejścia. Po kliknięciu w link, użytkownik oczekuje naprawdę solidnej dawki wiedzy i wartościowych materiałów na dany temat. 

Po drugie, jeżeli linkujesz swoją stronę w tekście warto pomyśleć jak skutecznie zaprosić użytkownika i go na niej zatrzymać. By czytelnik był zaciekawiony co kryje się za linkiem warto oprócz zachęcającego tekstu dodać np. obrazek, to pobudzi ciekawość i zwiększyć klikalność. Niestety, nie wystarczy przyciągnąć użytkownika, trzeba go jeszcze umieć zatrzymać. Jak to zrobić? 

 • aktualność  – nie ma nic bardziej zniechęcającego niż nieaktualne treści na stronie. Jeżeli ostatni post na blogu do którego odsyłasz w tekście pojawił się pół roku temu, logiczne jest to, że użytkownik nie wróci na tego bloga. To samo tyczy się informacji na Twojej stronie, pamiętaj by wszelkie zmiany wprowadzać na bieżąco a jeżeli posiadasz zakładkę aktualności, dbaj aby treści rzeczywiście były aktualne. Jeżeli dalej nie jesteś przekonany – algorytmy Google lubią zmiany. Zbyt długa stagnacja źle wpływa na pozycjonowanie.  
 • intuicyjna nawigacja na stronie – większość stron ma podobną strukturę, czasami wręcz automatycznie szukamy menu po lewej stronie. Nie warto walczyć z tymi przyzwyczajeniami. Jeżeli użytkownik będzie miał trudności z poruszaniem się po stronie, najprawdobniej zrezygnuje i już na nią wróci. Warto także korzystać z dobrze znanych oznaczeń np. hamburger menu.

Aby zadbać o odpowiednie pozycjonowanie strony pamiętaj także o strukturze. Strona składa się z podkatalogów a nie subdomen. Jeśli zależy Ci na dobrym pozycjonowaniu i klikalności pamiętaj by kolejny katalog dodać po znaku /. Przykładowo: www.nazwastrony.pl/blog jestdobrym rozwiązaniem. Jeśli utworzysz oddzielną domenę np. www.blog.nazwastrony.pl Google będzie miało dość spory problem z pozycjonowaniem i zmniejszy to wyświetlenia Twojej strony.  

Ważna jest strategia 

Dobrze znanym faktem jest to, że każda kampania powinna zacząć się od strategii. Z content marketingiem jest tak samo. Tworząc treści warto wykreować się na eksperta w swojej branży. Od czego zacząć? Na samym początku warto nawiązać kontakt ze stronami internetowymi, blogami o tematyce zbliżonej do Twojej działalności. Oprócz linkowania w tekstach, które Ty dostarczysz można także umówić się na swojego rodzaju barter – Ty napiszesz świetnej jakości tekst na ich portal, natomiast po ich stronie będzie leżało podpisanie Ciebie jako autora, podając wyraźnie Twoją stronę internetową. Możecie także wymieniać się backlinkami, to bardzo częsta praktyka i równie skuteczna. Warto znaleźć jak najwięcej serwisów skłonnych opublikować Twoje teksty, ograniczy to działania konkurencji w zakresie content marketingu. Pamiętaj jednak, że tu liczy się także jakość. Wybieraj partnerów z głową. Takie działania muszą być regularne. Twój tekst pojawi się na kilku czy nawet kilkunastu stronach ale po jakimś czasie zostanie przykryty przez nowsze teksty. Właśnie dlatego należy postawić na systematyczność. W ten sposób możesz być pewny że użytkownicy danej strony czy portalu zobaczą Twoje teksty niezależnie od tego kiedy go odwiedzą. 

Jak sprawdzić czy Twoja strategia działa?

Odpowiedzią są KPI czyli key performance indicators. Oto kilka przykładów najczęściej spotykanych w content marketingu:

 • konwersje – są one przydatne zwłaszcza gdy prowadzisz sklep online. Jest to miernik powszechnie wykorzystywany w e-commerce, dzięki któremu sprawdzisz ile osób dokonało zakupu pod wpływem danej treść. Konwersje oblicza dzieląc liczbę odwiedzających i wykonujących pożądaną czynność (np. zakup) przez całkowitą liczbę odwiedzających.
 • ruch na stronie – jest odzwierciedleniem tego co tak naprawdę dzieje się w witrynie. Pokazuje ile osób zostaje na dłużej, zapoznając się z treściami a ile zaraz po otwarciu, zamyka stronę.
 • przejścia na stronę – ten wskaźnik pokazuje ile osób po przeczytaniu opublikowanej treści przeszło na Twoją stronę. W tym celu wielu marketerów wykorzystuje UTM-y. Są to parametry doklejone na końcu danego linka. Pozwala to na sprawdzenie, z którego miejsca w sieci dany użytkownik trafił na Twoją stronę. Jest to bardzo przydatne zwłaszcza jeśli dystrybuujesz teksty na wielu portalach i w social mediach. 

Podsumowanie

Content marketing potrafi zdziałać cuda jeśli jest umiejętnie wykorzystywany i tworzony z głową. Wykorzystywanie linków to popularna metoda jednak, aby była skuteczna trzeba trzymać się kilku zasad: 

 • Budowanie dużej bazy backlinków nie wystarczy. Trzeba być regularnym w swoich działaniach oraz wyróżniać się jakością publikowanych treści. 
 • Linkowane treści muszą być wartościowe i ściśle powiązane z tematem tekstu w którym link się znajduje. 
 • Wymiana backlinków to popularne działanie wśród marketerów, należy jednak pamiętać, że w przypadku content marketingu nie ilość a jakość odgrywa główną rolę.  

Linkhouse - platforma Content Marketingu i Link Buildingu

ZAŁÓŻ KONTO
Kinga Edwards

Subskrybuj

OTRZYMASZ POWIADOMIENIA O NASZYCH NOWYCH ARTYKUŁACH DROGĄ MAILOWĄ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej jako : „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach, , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940617, NIP: 6342871729, REGON: 365310812 (dalej: „Administrator”),
 2. Kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w pkt. 1 powyżej adresem Administratora lub pod adresem e-mail:[email protected]
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia kontaktu zainicjowanego przez Ciebie poprzez wysłanie formularza tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zawarcia, wykonania i zakończenia umowy zawartej z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy dokonałeś pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Linkhouse,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
  • prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, w szczególności kierowania do Ciebie nowych ofert i propozycji współpracy, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem na podstawie Twojej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • utrzymywanie i poprawy funkcjonowania witryny linkhouse.co, za pośrednictwem której wykonywana jest zawarta z Tobą umowa, w tym administrowanie naszą witryną, wykonywanie operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Administratorem umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej umowy oraz przez okres wymagany przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom posiadającym aktywne konto użytkownika Linkhouse, wyłącznie po zalogowaniu i w ograniczonym zakresie, a ponadto podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w szczególności wszelkim podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, dostawcom usług i narzędzi informatycznych, hostingowych, bankom, dostawcom usług płatniczych, podmiotom zapewniającym usługę prawną, współpracownikom Administratora, przy czym możliwe jest przekazanie danych do państwa trzeciego, w sytuacji gdy, którykolwiek z ww. podmiotów dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania właściwych zabezpieczeń, o których informacja może zostać Pani/Panu udostępniona.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnej, jednak niezbędne dla realizacji zawartej z Tobą umowy cywilnoprawnej, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem niezbędne do otrzymywania materiałów reklamowych i marketingowych – w takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, która jest dobrowolna i w każdym momencie może być przez Ciebie wycofana.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.