Nasze treści możemy podzielić na dwa gatunki: te strukturyzowane i te bez struktury przewodniej teksty. Jedne i drugie są warte stosowania, warto być świadomym kiedy należy zastosować i jedną i drugą formę. 

Większość tekstów o naturze technicznej, lub tych edukacyjnych,  powinniśmy oblec w standardy pewnych ram. Sprawimy wtedy, że sam tekst będzie łatwiejszy w odbiorze, a nam samym lepiej  się go będzie pisać. Pozwoli to nadać ponadczasowości naszym tekstom i usprawni ich funkcjonowanie w przyszłości- bez problemu można do nich wrócić, odświeżyć i uaktualnić je o nowe dane. 

Poniższy artykuł skupi się na tym, czym jest structured content. Jakie są jego podstawy, kiedy go używać i jak stworzyć własny format treści. 

Kiedy nadajemy strukturę treści?

W niektórych momentach teksty, które nie posiadają struktury, mogą okazać się lepszym wyborem. 

Gdy chcesz wciągnąć swojego czytelnika w wir opowieści, chcesz zaskoczyć lub zaintrygować. Twój tekst może nakłaniać do refleksji, lub nawiązywać do Twoich doświadczeń. Ciężko wyobrazić sobie jak moglibyśmy nadać strukturę takiej narracji. 

Pomyśl o większości blog postów, newsletterów, czy o treściach marketingowych-  wszystkie mają charakter niestrukturyzowanych. Zawsze tam, gdzie historia powinna mieć swoją dynamikę, ramy to coś, co będzie ją przygaszać, a nam utrudniać pisanie. 

Im bardziej twoja treść jest jednak techniczna, szczegółowa czy informacyjna, tym lepiej wprowadzać strukturę treści. To również świetny sposób do przyzwyczajania Twoich czytelników do twojego stylu i czytania Twoich publikacji. 

Pomyśl o tym w ten sposób: gdy robisz zakupy w znanym Ci dobrze sklepie, wiesz co i gdzie leży, wiesz jak szybko i skutecznie w nim operować. Jesteś do niego przyzwyczajony i lubisz to. Gdy wchodzisz do nieznanego sklepu, szybko męczysz się, a szukanie najprostszej rzeczy zajmuje Ci wieki. 

Wróćmy teraz do twoich czytelników, tworzenie treści, która  ułatwi im wertowanie i przyswajanie informacji, ułatwi im życie.  

Obecnie przeciętny człowiek przetwarza 34 gigabajtów danych dziennie, dlatego lubimy treści, które dają nam informacje na tacy. Struktura ułatwi więc skanowanie informacji i przyzwyczai czytelnika do naszych treści- zatrzymasz go dzięki temu na dłużej. 

Przemyśl stworzenie ram swoich tekstów jeśli:

 • użytkownicy potrzebują szybkiego dostępu do informacji,
 • przekazujesz regularnie materiały edukacyjne,
 • jeśli potrzebujesz szybko tworzyć treści,
 • chcesz zachęcić i przyzwyczaić użytkowników do pewnego standardu,
 • chcesz zachęcić do ponownych odwiedzin twojej witryny.

Jak tworzyć struktury treści?

Jeśli szukasz szablonu, który mógłbyś wdrożyć u siebie, jednak trudno sprostać twoim oczekiwaniom, rozważ stworzenie swojego. Możesz obrać w tym celu dwie ścieżki:

Korzystaj ze wzoru

Jeśli masz już kilka opublikowanych treści (albo przynajmniej jeden), może Ci on idealnie posłużyć do stworzenia modelu wstępnego. Przeglądnij i zanalizuj ten tekst, porównaj go do innych testów/wzorów, które możesz znaleźć w internecie. Wylistuj jakie elementy chciałbyś dodać i jak sensownie możesz je rozplanować. Pamiętaj, że często mniej znaczy więcej!

Gdy wybierzesz dane składniki tekstu, opisz każdy z nich- co wnosi do treści, które tworzysz i w jaki sposób to robi.

Popularne elementy, które możesz zawrzeć to:

 • Tytuł
 • Wprowadzenie
 • Rozwinięcie (możesz je rozbić na poszczególne części)
 • Dodatkowe źródła 
 • Statystyki

Pamiętaj, że model ma Ci służyć przy każdym kolejnym tekście, który tworzysz, nie bój się więc tworzenia bardzo ogólnych wzorów 

Zacznij od czystej kartki

Jeśli zaczynasz pisanie tekstu od odnotowania przekazu danej treści, to jesteś na dobrej drodze. Dobrą praktyką jest tworzenie szkicu tekstu i pogłębienie tematu. Daje Ci to możliwość wczesnej weryfikacji założenia. Pozwoli Ci zadać sobie pytanie, jaki przekaz masz zamiar promować tym tekstem- łatwiej zmierzać gdzieś jeśli mamy cel i wytyczoną drogę do niego.

Szukaj wzorów w swoim stylu, pojawiają się one naturalnie. Ludzie uwielbiają działać w pewnych schematach, dlatego też najlepiej jest znaleźć Twój własny flow i poddać go pewnej strukturyzacji- zachowasz dzięki temu swój styl i przy okazji uporządkujesz swoje artykuły.

Wylistuj punkty, które pojawiają się w szkicu. Przemyśl, jaki wpływ ma każdy z nich na efekt finalny treści. Czy aby na pewno jest on niezbędny? Opisz użyteczność i znaczenie każdego z elementów.

Stwórz swój szablon, punktując niezbędne elementy szkicu. Przemyśl dwukrotnie czy wszystko jest potrzebne.  Czy cel jego umieszczania jest słuszny? Jeśli tak, umieść go jako stały element swojego szablonu.

Który styl jest dla Ciebie

Oczywiście wszystko finalnie zależy od tego co i dla kogo tworzysz. Jeśli znasz wystarczająco dobrze swoją publikę, to wiesz, czego oczekują.

Jeśli tworzysz treści skoncentrowane na edukacyjnych celach, przekazywania cyklicznych informacji lub chcesz wyrobić swój styl – struktura i szablon tekstu będą dla Ciebie.

Jeśli natomiast kreujesz twórcze i dynamiczne teksty, nie chcesz się zamykać w żadnych ramach- dobrze o tym wiesz.

Pamiętaj jednak, że nawet w strukturach mogą (a czasem nawet powinny) zachodzić minimalne zmiany i udoskonalenia. W końcu to Ty jesteś autorem tej opowieści. 

Linkhouse - platforma Content Marketingu i Link Buildingu

ZAŁÓŻ KONTO
Kinga Edwards

Subskrybuj

OTRZYMASZ POWIADOMIENIA O NASZYCH NOWYCH ARTYKUŁACH DROGĄ MAILOWĄ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej jako : „RODO” informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach, , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940617, NIP: 6342871729, REGON: 365310812 (dalej: „Administrator”),
 2. Kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w pkt. 1 powyżej adresem Administratora lub pod adresem e-mail:[email protected]
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia kontaktu zainicjowanego przez Ciebie poprzez wysłanie formularza tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zawarcia, wykonania i zakończenia umowy zawartej z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy dokonałeś pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Linkhouse,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
  • prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, w szczególności kierowania do Ciebie nowych ofert i propozycji współpracy, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem na podstawie Twojej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • utrzymywanie i poprawy funkcjonowania witryny linkhouse.co, za pośrednictwem której wykonywana jest zawarta z Tobą umowa, w tym administrowanie naszą witryną, wykonywanie operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Administratorem umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej umowy oraz przez okres wymagany przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom posiadającym aktywne konto użytkownika Linkhouse, wyłącznie po zalogowaniu i w ograniczonym zakresie, a ponadto podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w szczególności wszelkim podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, dostawcom usług i narzędzi informatycznych, hostingowych, bankom, dostawcom usług płatniczych, podmiotom zapewniającym usługę prawną, współpracownikom Administratora, przy czym możliwe jest przekazanie danych do państwa trzeciego, w sytuacji gdy, którykolwiek z ww. podmiotów dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania właściwych zabezpieczeń, o których informacja może zostać Pani/Panu udostępniona.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnej, jednak niezbędne dla realizacji zawartej z Tobą umowy cywilnoprawnej, a w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem niezbędne do otrzymywania materiałów reklamowych i marketingowych – w takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, która jest dobrowolna i w każdym momencie może być przez Ciebie wycofana.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.